GOOSE VPN Privacybeleid

Privacybeleid
Versie d.d. 14 augustus 2018

Dienstverlening Goose B.V.

I. Algemeen
Wat zijn persoonsgegevens?
Wettelijke grondslag voor het gebruik persoonsgegevens Beveiligingsmaatregelen
Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden Bewaarbeleid
Uw privacyrechten

II. Privacy op de website goosevpn.com
Verwerken persoonsgegevens – website
Gebruik van uw persoonsgegevens – website
Cookies en andere technologiee?n – website
Beveiligingsmaatregelen – website

III. Privacy op het beveiligde VPN-servernetwerk van GOOSE VPN
Verwerking persoonsgegevens – VPN-diensten
Gebruik van uw persoonsgegevens – VPN-diensten
Cookies en andere technologiee?n – VPN-diensten
Beveiligingsmaatregelen – VPN-diensten
Vragen over privacy?

Dienstverlening Goose B.V.
De dienstverlening GOOSE VPN van Goose B.V. (hierna: “Goose”) betreft de beveiliging en bescherming van gegevens die worden verzonden via internet en stelt gebruikers in de gelegenheid om op internet te surfen zonder beperkingen. Goose bezit en beheert de website goosevpn.com en alle informatie die op de website wordt verzameld, maakt het reclame voor dienstverlening van Goose, beheert het Goose CMS-systeem, verwerkt het betalingen, beheert het de restituties voor diensten van Goose aangeschaft op de website goosevpn.com en biedt het ondersteuning op het gebied van presales en aftersales aan alle klanten van Goose.

Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke informatie zeer belangrijk. In dit privacybeleid vindt u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: (I) algemeen, (II) als u onze website bezoekt; en (III) als u gebruik maakt van GOOSE VPN.

I. Algemeen

Wat zijn persoonsgegevens?
Het begrip persoonsgegevens omvat alle informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voor- en achternaam, huis- en werkadres, creditcardgegevens, e-mailadres en andere contactgegevens. Ten behoeve van dit privacybeleid behandelen we IP-adressen (internetprotocol) van bezoekers ook als persoonlijk identificeerbare informatie.

Wettelijke grondslag voor het gebruik persoonsgegevens
Goose verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– sluiten/uitvoering van een overeenkomst met betrokkene;
– toestemming van de betrokkene – let op: deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken; – wettelijke verplichting die op Goose rust;
– gerechtvaardigd (commercieel) belang van Goose.

Beveiligingsmaatregelen
Goose zorgt ervoor dat – rekening houdend met de stand van de techniek – passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden
Goose verkoopt, verhuurt, of verhandelt uw persoonsgegevens niet aan derden. Goose deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden. Indien Goose een partij inschakelt die namens en in opdracht van Goose uw persoonsgegevens verwerkt, wordt met die partij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Bewaarbeleid
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden.

Uw privacyrechten
U heeft diverse privacyrechten. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kunt u indienen via ons contactformulier. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Mogelijk vragen wij bij u – om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan – een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart.

Mocht u niet tevreden zijn over onze omgang met uw persoonsgegevens. Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

II. Privacy op de website goosevpn.com

Verwerken persoonsgegevens – website

Indien je onze website bezoekt, verwerkt Goose in de volgende gevallen jouw persoonsgegevens:

Toegang –

• je hebt toegang tot content op de website goosevpn.com zonder registratie en zonder enige persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken;
• Contact – Wanneer je contact opneemt met onze online helpdesk, kan de helpdeskmedewerker op dat moment jouw land van herkomst en het lokale IP-adres zien. Deze gegevens worden niet opgeslagen. Je bent niet verplicht onze helpdeskmedewerker jouw naam, e-mailadres of andere persoonlijke informatie te verstrekken; Wanneer je contact opneemt met onze helpdesk via e-mail, slaan we jouw e-mailadres op;
• Enque?tes – We verzamelen geen persoonsgegevens wanneer je een online enque?te invult.

Goose heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens te verwerken of gegevens te verwerken over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Daarom verzoekt Goose om deze gegevens niet toe te sturen.

Gebruik van uw persoonsgegevens – website
Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

• Chat-heldesk: met persoonsgegevens die je ons verstrekt bij het gebruik van de online chat-helpdesk kunnen we antwoorden rechtstreeks naar jouw e-mailadres sturen als de chatsessie wordt onderbroken. We zetten jouw e-mailadres niet automatisch op onze mailinglist;
• Mail-helpdesk: met persoonsgegevens die je ons verstrekt wanneer je contact opneemt met onze e-mail-helpdesk, kunnen we de antwoorden op jouw vragen direct naar jouw e-mailadres sturen. We zetten jouw e-mailadres niet automatisch op onze mailinglist;
• Mailings: indien je daarvoor toestemming geeft, kan Goose
• met het e-mailadres dat je ons je op de hoogte houden van de meest recente service-informatie, software-updates, aanbiedingen en promoties en kunnen we onze service, website en advertentiecampagnes verbeteren. Als je niet op onze mailinglijst wilt staan, kan je je daarvoor afmelden tijdens het aanmelden of later door je af te melden via de voettekst in een van onze e-mailberichten;

Cookies en andere technologiee?n – website
De website, e-mails en advertenties van Goose kunnen ‘cookies’ toepassen en andere technologiee?n zoals pixeltags en webbakens. Door deze technologiee?n krijgt Goose beter inzicht in gebruikersgedrag, weten we welke delen van onze website zijn bezocht en wordt de effectiviteit van advertenties en internetzoekopdrachten gefaciliteerd en gemeten. Alle informatie die door cookies en andere technologiee?n wordt verzameld, wordt opgeslagen en behandeld als niet persoonlijk identificeerbare gegevens. Goose maakt ook gebruik van cookies en andere technologiee?n om informatie te onthouden wanneer je onze website bezoekt. Ons doel in deze gevallen is het verbeteren van jouw ervaringen met Goose.

Als je cookies wilt uitschakelen, ga naar de veiligheidsinstellingen van jouw browser en schakel cookies uit. Op een mobiel apparaat, ga naar het onderdeel cookies bij instellingen of voorkeuren. Bij specifieke browsers, neem contact op met jouw provider om uit te vinden hoe je cookies moet uitschakelen.

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van de website van Goose niet beschikbaar kunnen zijn wanneer cookies zijn uitgeschakeld.

In bepaalde e-mailberichten maken we gebruik van een ‘doorklik-URL’ die doorverwijst naar content op de website goosevpn.com. Wanneer klanten op zo’n URL klikken, kan het zijn dat ze eerst via een aparte GOOSE-webserver worden geleid voor ze op de pagina van bestemming op onze website aankomen. We verzamelen deze doorklikgegevens om de belangstelling voor bepaalde onderwerpen te bepalen en de effectiviteit van onze klantcommunicatie te meten. Als je liever niet wilt dat doorklikgegevens op deze manier worden verzameld, klik dan niet op tekst- of grafische links in e-mailberichten.

Met pixeltags kunnen we e-mailberichten sturen in een voor klanten leesbaar formaat en verder vertellen deze ons of de mail is geopend. We kunnen van deze informatie gebruikmaken om berichten aan klanten te beperken of te elimineren.

Beveiligingsmaatregelen – website
De online kassa’s, mijn account-pagina’s en het helpdeskportal van Goose maken gebruik van SSL-encryptie (Secure Sockets Layer) op alle webpagina’s waar persoonlijke gegevens worden verzameld. Om gebruik te maken van SSL-versleuteling van persoonlijke gegevens die via internet worden overgebracht naar deze pagina’s, moet je een SSL-browser gebruiken.

Wanneer je de online chat-helpdesk van Goose gebruikt, is de persoonlijke informatie die je deelt zichtbaar voor de helpdeskmedewerker en deze kan door hem/haar worden gelezen en/of gebruikt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld jouw naam en e-mailadres) die je in zulke gevallen opgeeft.

III. Privacy op het beveiligde VPN-servernetwerk van GOOSE VPN

Het gebruik van diensten van Goose omvat het verzenden van gegevens via internet via servers en IP-adressen van het servernetwerk van Goose door middel van de VPN- softwareapplicatie: GOOSE VPN. Het servernetwerk van Goose is eigendom van en wordt beheerd en gecontroleerd door Goose B.V. in Rotterdam, Nederland. GOOSE VPN wordt ontwikkeld, onderhouden en beheerd door Goose B.V. in Rotterdam, Nederland.

Verwerking persoonsgegevens – VPN-diensten
Wanneer je gebruik maakt van GOOSE VPN, verwerkt Goose in de volgende gevallen persoonsgegevens:

• Wanneer je je aanmeldt voor een gratis trial of een betaalde dienst van GOOSE VPN, slaan we het e-mailadres op dat je ons verstrekt. Deze gegevens, samen met
jouw accountgegevens als gebruiker van GOOSE VPN, worden opgeslagen in ons CMS-systeem op e?e?n van onze beveiligde servers;
• Wij registreren jouw IP-adres niet wanneer je je aanmeldt of inlogt op jouw GOOSE- account;
• Wanneer je je aanmeldt, registreren we jouw IP-adres eenmalig;
• Wanneer je gebruikmaakt van GOOSE VPN, verzamelt Goose informatie over het
werkelijke bandbreedteverbruik per gebruikersaccount;
• Goose slaat bij het inloggen op de website het laatst gebruikte IP-adres op. Dit geldt
echter niet voor de applicatie of andere handelingen, Goose slaat het IP-adres
(internetprotocol) niet op in een cachegeheugen, noch verzamelt deze of slaat die op;
• Goose slaat geen gegevens over de servers of het IP-adres op het servernetwerk van
Goose waarmee een gebruiker is verbonden op een bepaald tijdstip of over het
algemeen, op in een cachegeheugen noch verzamelt deze noch slaat deze op;
• Goose slaat geen registraties van de internetactiviteiten van gebruikers (bijvoorbeeld
bezochte websites, DNS-zoekresultaten, verzonden en ontvangen e-mails, gebruikersnamen of ingevoerde wachtwoorden, enz.) op in een cachegeheugen noch verzamelt deze noch slaat deze op noch aggregeert deze noch gebruikt deze via de netwerkservers van GOOSE VPN.

Gebruik van uw persoonsgegevens – VPN-diensten
Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

• Het e-mailadres dat je ons verstrekt wanneer je je aanmeldt voor een gratis trial of een betaalde dienst van GOOSE VPN, wordt gebruikt om de gegevens van jouw gebruikersaccount te versturen. Het e-mailadres dat je ons verstrekt kan door ons ook worden gebruikt om je belangrijke mededelingen te versturen zoals communicatie over aankopen of wijzigingen in onze voorwaarden en beleid. Omdat deze informatie belangrijk is voor je als gebruiker van GOOSE VPN, kan je je niet afmelden voor deze mailings.
• Goose censureert niet noch monitort de internetactiviteiten van gebruikers;
• Goose censureert niet noch monitort noch maakt een back-up van de e-mails van
gebruikers.

Cookies en andere technologiee?n – VPN-diensten
Goose gebruikt geen cookies of andere technologiee?n op de servers van Goose. Geen enkele uitgaande server van het servernetwerk van Goose bevat informatie op de server, op het netwerk of van gebruikers. Het besturingssysteem van de servers is uitgeschakeld behalve bij modules die nodig zijn voor de overdracht van internetverkeer.

Beveiligingsmaatregelen – VPN-diensten
Alle servers van Goose zijn beveiligd met Linux verharding, firewalls en er is software op gei?nstalleerd tegen spam, virussen en DDOS-aanvallen om te voorkomen dat derden kwaadwillige aanvallen uitvoeren op het servernetwerk van Goose. Wij onderhouden onze servers en netwerken om zo veel mogelijk privacy te kunnen bieden.

Goose doet zijn uiterste best om informatie over het bandbreedteverbruik van gebruikers en alle daaraan gerelateerde gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of ongeoorloofde toegang, misbruik, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, de nuttige toepassing van het bandbreedteverbruik van gebruikers tussen het servernetwerk van Goose en het netwerkbeheersysteem van Goose.

Vragen over privacy?
Heb je vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Goose, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

GOOSE VPN kan het privacybeleid op gezette tijden actualiseren. Als we het beleid grondig aanpassen, wordt een bericht geplaatst op onze website samen met de updates in het privacybeleid.

Cookies en andere technologieën – website

Noodzakelijke cookies

NaamGeplaatst doorVerloopt naWelk doeleinde
lang_switchGOOSE VPN1 jaarSlaat de taal van de gebruiker op om de juist site te tonen
lang_switchToENGGOOSE VPN1 jaarSlaat voorkeurstaal op
_hjIncludedInSampleGOOSE VPN1 jaarHoudt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.
__cfduidGOOSE VPN1 jaarGebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.
show_notGOOSE VPN1 jaarWord gebruikt voor het opslaan van het eerste bezoek.

Analytische Cookies

NaamGeplaatst doorVerloopt naWelk doeleinde
_gaGoogle Analytics2 jaarRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gidGoogle AnalyticsBeëindiging sessieRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gatGoogle AnalyticsBeëindiging sessieGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.

Marketing cookies

NaamGeplaatst doorVerloopt naWelk doeleinde
ACTFacebookBeëindiging sessieIndien een bezoeker ingelogd is bij Facebook, kan Facebook via de website cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van zijn/haar status.
C_USERFacebook6 maandenIndien een bezoeker ingelogd is bij Facebook, kan Facebook via de website cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van zijn/haar status.
DATRFacebook2 jaarIndien een bezoeker ingelogd is bij Facebook, kan Facebook via de website cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van zijn/haar status.
FRFacebook6 maandenMeet conversies en zorgt voor gerichte aanbiedingen op sites van derden. De gebruikte conversie informatie is anoniem.
PLFacebook6 maandenIndien een bezoeker ingelogd is bij Facebook, kan Facebook via de website cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van zijn/haar status.
PRESENCEFacebookBeëindiging sessieIndien een bezoeker ingelogd is bij Facebook, kan Facebook via de website cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van zijn/haar status.
SBFacebook2 jaarIndien een bezoeker ingelogd is bij Facebook, kan Facebook via de website cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van zijn/haar status.
WDFacebook1 weekIndien een bezoeker ingelogd is bij Facebook, kan Facebook via de website cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van zijn/haar status.
XSFacebook6 maandenIndien een bezoeker ingelogd is bij Facebook, kan Facebook via de website cookies op zijn/haar pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van zijn/haar status.
1P_JARGoogle1 maandDeze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.
AIDGoogle1,5 jaarDeze cookies linken je activiteiten op andere apparaten waarop je eerder bent ingelogd op je Google-account. Op basis hiervan worden de advertenties die je op je apparaten te zien krijgt gecoördineerd en worden conversiegebeurtenissen gemeten.
APISIDGoogle2 jaarDeze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.
HSIDGoogle2 jaarZorgt dat Google gebruiksinformatie kan verzamelen voor video’s gehost door YouTube.
NIDGoogle6 maandenDeze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.
OGPCGoogle3 maandenGoogle plaatst een cookie om clicks en aanvragen te kunnen meten om zo onze advertentiecampagnes te optimaliseren.
SGoogleBeëindiging sessie
SAPISIDGoogle2 jaarZorgt dat Google gebruiksinformatie kan verzamelen voor video’s gehost door YouTube.
SIDGoogle2 jaarDeze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.
SIDCCGoogle6 maandenCookie gezet door YouTube: om een link te kunnen maken naar diverse Google services.
SSIDGoogle2 jaarZorgt dat Google gebruiksinformatie kan verzamelen voor video’s gehost door YouTube.
OTZGoogle1 jaarWordt door Google Analytics gebruikt om websitebezoeken bij te houden.
UULEGoogle1 dagWordt door Google Analytics gebruikt om informatie over websitegebruik te verzamelen.
AIDGoogle1,5 jaarHelpt adverteerders te bepalen hoeveel keer mensen die op hun advertentie hebben geklikt converteren.
_utmaGoogle2 jaarVerzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics.
_utmbGoogle1 uurRegistreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de website heeft bezocht. Gebruikt door Google Analytics om de duur van een websitebezoek te berekenen.
_utmcGoogleBeëindiging sessieRegistreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de website verlaat. Gebruikt door Google Analytics om de duur van een websitebezoek te berekenen.
_utmtGoogle10 minutenWordt gebruikt om de snelheid van aanvragen naar de server te regelen.
_utmvGoogleBeëindiging sessieWordt gebruikt voor analytische doeleinden.
_utmzGoogle6 maandenVerzamelt gegevens over waar de gebruiker vandaan kwam, welke zoekmachine werd gebruikt, op welke koppeling werd geklikt en welke zoekterm werd gebruikt. Gebruikt door Google Analytics.
APISIDYouTube2 jaarCookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is.
HSIDYouTube2 jaarCookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is.
PREFYouTube6 maandenEen ingesloten Youtube-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen.
SAPISIDYouTube2 jaarCookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is.
SIDYouTube2 jaarBeschermd gebruikers data tegen ongeautoriseerde toegang.
SSIDYouTube2 jaarCookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is.
VISITOR_INFO1_LIVEYouTube6 maandenProbeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.
YSCYouTubeBeëindiging sessieEen ingesloten Youtube-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen.
GPSYouTubeBeëindiging sessieRegistreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.
_livechatlivechatinc.com3 jaarWordt gebruikt om de persoonlijke aanpassing van de gebruiker aan LiveChat te verbergen.
__livechat_lastvisitLivechatinc.com3 jaarSlaat op wanneer de gebruiker LiveChat voor het laatst heeft gebruikt.
3rdpartyLivechatinc.comWordt gebruikt om de persoonlijke aanpassing van de gebruiker aan LiveChat te verbergen.
PAPCookie_Imp_*postaffiliatepro.comWordt gebruikt voor het tracken van referrals
PAPVisitorIdpostaffiliatepro.comWordt gebruikt voor het opslaan van de bezoekers ID voor het tracken van referrals.
TP.uuidTrustpilot.com20 jaar
__aucTrustpilot.com16 maanden
__zlcmidTrustpilot.com1 jaar
amplitude_id_*Trustpilot.com1 jaar
__zlcprivacyTrustpilot.com2 jaar