Ваш IP

ІНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕР

Місцезнаходження

МОБІЛЬНИЙ
СТОЛИЦЯ

Gebruiksvoorwaarden

Для того, щоб розпочати роботу над створенням GOOSE VPN, ви маєте узгодити з нами умови щодо створення, конфіденційності та відновлення.

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Ці обмеження стосуються переходу через кордон між GOOSE та розробником у поєднанні з керуванням VPN-сервісом GOOSE. Ці ключі будуть з'єднані лише наскрізним зв'язком з мережевим екраном.

1.2 Розробник VPN-сервісу GOOSE має чіткий договір про конфіденційність, який відповідає всім правилам конфіденційності GOOSE.

1.3 Деякі рекомендації щодо використання ліжок у будівництві надаються компанією GOOSE за замовленням.

1.4 Після того, як ви виберете цей бепалінг, ви отримаєте багато спільного між цими тусами GOOSE та виробником, ви отримаєте багато пережитого та написаного в широкому розумінні.

 

Стаття 2 Тотальне входження до складу оверенкомпанії

2.1 Приєднання до GOOSE - це приєднання до потенціалу розробника, а також до його відключення від мережі. De overeenkomst tussen GOOSE e de gebruiker komt tot stand indien GOOSE de keuze van de gebruiker elektronisch aanvaardt. GOOSE не має на меті об'єднання.

2.2 Для створення VPN-сервісу розробник повинен створити обліковий запис у GOOSE, підписати всі необхідні документи для управління сервісом, а також надати GOOSE інформацію про ставки та зобов'язання щодо виплат, які він може вимагати від вас.

2.3 Якщо ви не підтвердили свій обліковий запис, розробник не несе відповідальності за те, що він зробив на веб-сайті, що підлягає перевірці.

2.4 Під час верифікації облікового запису та реєстрації в GOOSE послуга VPN безпосередньо пропонується користувачеві, який відмовляється від участі в програмі.

2.5. Замовник зобов'язується відповідати за розміщення всіх повідомлень у GOOSE, включаючи адреси, адреси електронної пошти, телефони та номери телефонів. Wijziging in de persoonsgegevens moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan GOOSE worden doorgegeven.

 

Стаття 3 Duur, wijziging та opzegging van de overeenkomst

3.1 Перевищення встановленого терміну є обов'язковим для всіх учасників.

3.2 Після закінчення першого терміну дії договору термін дії договору про надання послуг буде замінено на термін дії договору про надання послуг з охорони здоров'я. Tenzij GOOSE of gebruiker vóór het verstrijken van de overeengekomen termijn elektronisch of schriftelijk te kennen heeft gegeven de overeenkomst niet voort te willen zetten.

3.3 У будь-який момент ви можете відмовитися від участі в проекті. Цілком можливо, що ви отримаєте повідомлення про помилку. У разі перенапруження на кращому (кращому) рівні відмова від роботи відбувається дуже повільно. При накладенні на верхній край перемички, плити з'єднуються з тростиною пізніше, ніж при проходженні через неї.

3.4 Протягом перших 30 днів замовник може відмовитися від участі в програмі opzeggen за допомогою електронної пошти, телефону або формуляра opzegformulier. Ця зміна дійсна лише для нових замовників. Будь-які замовники та користувачі можуть взяти участь у цьому оновленні.

3.5 У всіх вищезазначених випадках лосі можуть бути вилучені з експлуатації в той момент, коли вони припиняють свою діяльність. De gebruiker heeft dan geen recht op restitutie van vooruitbetaalde abonnementskosten.

 

Artikel 4 Wijzigingen

4.1. GOOSE залишає за собою право на розголошення конфіденційності та технічних даних, пов'язаних з діяльністю, а також на те, щоб вони були передані в будь-який момент.

4.2 Wijzigingen worden elektronisch aan de gebruiker bekend gemaakt.

4.3 Wijzigingen worden van kracht 1 maand na bekendmaking.

4.4 Після того, як замовник буде готовий до роботи, він має право звільнити будівничого від відповідальності за порушення строків виконання робіт. Під час перевірки будівельника надається відшкодування для тих днів, які не були порушені.

4.5 Будь-яка особа, яка має відношення до GOOSE, має право вимагати від компанії GOOSE, щоб вона надала згоду на передачу інформації про конфіденційність, дії та/або бездіяльність, якщо вона не має права вимагати від компанії GOOSE відшкодування збитків, пов'язаних з її діяльністю.

4.6 У випадку, якщо один з цих бортових каменів з висотою бортів у смузі зустрічається з мокрим бортовим каменем невеликої висоти, то можна зняти верхній бортовий камінь, що нагадує про прохідність. Нове покриття може з'явитися на поверхні, як і старе покриття, коли верхнє покриття може бути дуже добре захищене.

 

Стаття 5 Вимоги до будівельників

5.1 Розробник може переглянути відповідні правила. GOOSE VPN не може бути створений для незаконного створення, а також для розповсюдження незаконних матеріалів, які можуть стати причиною порушення місцевих, провінційних, національних або міжнародних правил.

5.3 Розробник може бути затриманий під час роботи, коли інші розробники перешкоджають (можуть перешкоджати) іншим розробникам в Інтернеті, а також коли вони порушують права інших розробників.

5.4 Банк зобов'язаний передавати інформацію про те, що він має намір використовувати, зберігати, передавати, передавати, зберігати, передавати, зберігати, передавати, зберігати, передавати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати, зберігати.

5.5 Зловмисник може бути звинувачений у залякуванні, насильстві, приниженні, дискримінації, дискримінації за ознакою статі, віросповідання, національності, раси, лівацтва, інвалідності, а також у поширенні неправдивої інформації в своїх діях.

5.6 Розробник може мати справу з матеріалами, отриманими від вірусів, черв'яків, троянів, інших шкідливих програм, комп'ютерного коду, скриптів, агентів, що викликають пошкодження програми;

5.7 Замовник має право завантажувати та розповсюджувати матеріали дитячої порнографії та авторського права через наші сервери;

5.8 Замовник може завантажувати матеріали, що стосуються недобросовісних, недобросовісних, дискримінаційних, недобросовісних, дискримінаційних або недобросовісних осіб, які мають право на отримання послуг; замовник не може отримувати спливаючі рекламні оголошення від наших Послуг.

5.9 Робочі можуть бути залучені до діяльності, яка може вплинути на систему GOOSE.

5.10 Легітимність пірингової мережі та її наслідки є дійсними лише на тих серверах, які мають позначку "P2P" у списку серверів у клієнтському програмному забезпеченні GOOSE. На серверах з позначкою 'No P2P' це заборонено. Порушення цього правила може призвести до повного блокування облікового запису, а отже, до його відновлення.

5.11 De gebruiker is gehouden zich als internet gebruiker verantwoordelijk і zorgvuldig te gedragen.

5.12 Замовник не має права вимагати оплати за свій обліковий запис. Замовник несе повну відповідальність за всі види діяльності, але не за жодне тестування, яке може бути здійснене за допомогою цього акаунта.

5.13 У випадку, якщо GOOSE вважає, що виробник не має права вимагати від постачальника повного виконання зобов'язань за договором, GOOSE має право вимагати від постачальника повного виконання зобов'язань за договором. GOOSE не несе відповідальності за можливу шкоду, заподіяну будівельникам, якщо вони будуть будувати будівлю.

5.14 У випадку, якщо будівельник не має права переносити конструкцію, що не відповідає вимогам, викладеним у інструкціях GOOSE, він має право переносити конструкцію на своїх ногах. De gebruiker is verplicht deze op te volgen. Будь-які фінансові кошти, що можуть виникнути, призначені для відшкодування витрат забудовника. Als deze situatie zich voordoet kan de gebruiker geen aanspraak maken op enige restitutie.

5.15 GOOSE залишає за собою право на те, щоб усі власники підприємств не мали права вимагати від працівників мережі, будівельних компаній, а також від будівельних компаній, які їх залучають до відповідальності - у будь-якій формі - за шкоду, заподіяну будівельним компаніям.

 

Стаття 6 Політика добросовісного використання

6.1 GOOSE прагне здійснювати свою діяльність у зоопарках, в яких вона найбільш ефективна. GOOSE має право застосовувати процедури та технічні аспекти своєї діяльності.

6.2 GOOSE spant zich in om haar gebruikers zo goed mogelijk van dienst te zijn op het gebied van snelheid, beschikbaarheid, beveiliging en gebruikersgemak. GOOSE може також не зберігати речі під іншими дверима, не зберігати їх під дверима та не проходити повз систему контролю.

6.3 GOOSE має намір заборонити розведення смугастих птахів у найближчому майбутньому. Wel geldt een policy of fair use. Розробники, які порушують вимоги, що становлять понад 1% від загальної кількості всіх порід у мережі GOOSE, просять GOOSE заборонити розробку, щоб вона не призвела до більших збитків.

 

Artikel 7 Tarieven en betaling.

7.1 Для здійснення своєї діяльності GOOSE має намір надавати інформацію на веб-сайті GOOSE, що постійно зростає, в тому числі на веб-сайті GOOSE gepubliceerde.

7.2 Всі на веб-сайті, як правило, включають в себе включення, а також інші випадки надмірного поширення інформації про переконання.

7.3 Індієн де оверенкомст омгезет словот naar onbepaalde tijd, zal de inning van de vergoeding plaatsvinden via automatische incasso.

7.4 Incasso знаходить місця для розміщення та використання важелів для здійснення своєї діяльності.

7.5 Під час продажу інкасаторської сумки слід мати на увазі, що замовник, який придбав цю сумку, продовжує вимагати від інших замовників, щоб вони надали інформацію.

7.6 GOOSE визначає дані, коли автоматичний інкасатор розміщує їх у відкритому доступі за допомогою електронного обліку подій, що відбуваються.

7.7 Якщо в автоматичному інкасо не знайдено жодної платформи, то пристрій може бути розміщено в іншому місці, ніж нижня частина корпусу. GOOSE використовує конструкцію для обварювання, якщо вона не може бути обвалована протягом 14 днів, а також для обварювання.

7.8 Забудовник зобов'язаний укласти договір оренди з чинним на той момент орендодавцем житла. У разі виникнення юридичних та будівельних витрат забудовник зобов'язаний звернутися до GOOSE.

7.9 Якщо GOOSE в один момент відчує загрозу для кредитоспроможності позичальника, GOOSE має право вимагати від нього відшкодування збитків, у тому числі у вигляді банківської гарантії.

7.10 Не забудьте про те, що до того, як ви отримаєте корпус інкасаторської машини, вам потрібно 30 днів для того, щоб зробити кенбар. Протягом цього терміну корпус повинен бути доставлений до місця, де буде знаходитися інкасаторська машина.

 

Artikel 8 Овермахт

8.1 У випадку, коли GOOSE не має достатньої кількості товару (перевантаження), який не може бути доставлений до місця призначення, він повинен бути доставлений до місця призначення впродовж періоду перевантаження.

8.2 При зберіганні товарів GOOSE не має права вимагати їх повної оплати, якщо вони знаходяться в брудному, мокрому або вологому стані, а також якщо вони не мають права відкривати будь-які двері для доступу до них. Tot deze omstandigheden worden ook gerekend, maar niet uitsluitend: stroomstoringen, oorlog, natuurrampen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunikatie-infrastructuur, storingen in netwerken, tekortkomingen van ingeschakelde derden of toeleveranciers, stakingen en bedrijfssluitingen.

8.3 In geval van overmacht vervalt de verplichting van GOOSE tot nakoming van de overeenkomst. GOOSE є в даний час обмеженим у використанні. Uitsluitend aan een Consument-gebruiker is GOOSE verplicht een met de duur van de storing evenredige restitutie te geven van zijn abonnementsgeld tenzij dit redelijkerwijs, met inachtneming van duur et omstandigheden niet van haar kan worden gevraagd.

8.4 Якщо перевищення терміну експлуатації триває довше чотирьох тижнів, обидві сторони мають право на повну компенсацію за перевищення терміну експлуатації, а також право на відшкодування збитків, спричинених перевищенням терміну експлуатації. De gebruiker heeft ingeval van overmacht van GOOSE geen recht op schadevergoeding.

Стаття 9 Використання та обов'язковість

9.1 Під час перевірки замовника в одному з випадків, зазначених у статті 9.4, всі розпорядження GOOSE щодо замовника, у повному обсязі, вільно і безперешкодно здійснюються GOOSE, і GOOSE зобов'язаний здійснювати контроль за виконанням замовником своїх обов'язків. Het voorgaande doet niet af aan enig ander recht van GOOSE op grond van de wet of de overeenkomst.

9.2 Якщо замовник працює в режимі реального часу на важелі GOOSE, а також якщо замовника вивозять до дверей GOOSE, термін дії договору також не може бути довшим. Для цієї інсталяції вартість виробника є обов'язковою.

9.3 Zowel GOOSE als de gebruiker kunnen de overeenkomst ontbinden indien de other partiji een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde de overeenkomst niet behoorlijk nakomt, voor zover deze tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Інший випадок, коли це не можливо, може бути, якщо інші частини тексту є неактивними, а також, якщо частина тексту не може бути виконана до закінчення терміну, встановленого для її виконання.

9.4 У випадку (недбалого) виконання робіт з бетонування, ремонту, штампування або ліквідації (ліквідації) гебрукера, якщо це передбачено договором, при укладенні договору, коли він має відношення до певного виду діяльності, він повинен мати відповідний дозвіл на виконання цих робіт, а також повинен мати відповідний дозвіл на виконання цих робіт.

 

Artikel 10 klachten

10.1 Скарги на порушення/зберігання в процесі роботи можуть бути якнайшвидше подані в електронній або телефонній формі до GOOSE. На умовах надійного зберігання даних розробник зобов'язаний виконати всі необхідні дії, щоб зробити ределегування та затримати його до прибуття до місця призначення. De gebruiker zal alle voor onderzoek en oplossing van de clacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door GOOSE in de gelegenheid te stellen een onderzoek te doen naar de omstandigheden van het gebruik van de dienst en daarmee samenhangende factoren.

10.2 Якщо замовник своєчасно, правильно і чесно заявляє про порушення в роботі, GOOSE може перевірити, чи не може він втратити його занадто швидко. Waar mogelijk geeft GOOSE aan wanneer het gebrek vermoedelijk verholpen is. Indien de gebruiker niet tijdig klaagt, verliest hij zijn rechten.

10.3 Витрати на зберігання та витрати на перевірку вартості зберігання для відшкодування GOOSE. У випадку, якщо зберігання товару здійснюється у вигляді повного товарного документу, GOOSE може перерахувати ці витрати на товарний документ.

10.4 GOOSE не є забороненим у повному обсязі (погано) порівняно з GOOSE, оскільки в цій статті існує явище, яке може призвести до порушення права на захист.

 

Стаття 11 Aansprakelijkheid

11.1 GOOSE не є практичним інструментом, оскільки у випадку значного розвитку подій розробник проекту може бути змушений відмовитися від розробки проекту. Hieronder zijn mede begrepen maar niet uitsluitend: bedrijfsschade, winstderving, verlies of ontvreemding van gegevens, immateriële schade, oneigenlijke toegang tot vertrouwelijke informatie. Злочином еволюції є те, що компанія має справу з еволюцією, яка полягає у порушенні блокування доступу до мережі GOOSE, Інтернету GOOSE, а також у порушенні доступу до інформації, що зберігається на дверях у розробників, торгівлі з іншими розробниками та іншими розробниками Інтернету, а також у втручанні в процедури входу в систему та облікових записів.

11.2 У лосячих угіддях є договірна та юридична відповідальність GOOSE перед замовником, а не перед споживачем, і в усіх випадках, коли це передбачено цим договором, замовник зобов'язаний надати GOOSE послугу замовнику, але не більше 100 євро за кожну уловлену особину, при цьому не допускається такий самий запах від уловленої особини, як і від уловленої особини, яка була придбана.

11.3 GOOSE є, як правило, девелопером за певний період часу, який практикується до максимального терміну девелопменту в GOOSE, який може бути скасований протягом одного (річного) року. Per jaar is GOOSE tegenover één en dezelfde gebruiker slechts aansprakelijk tot maximal tweemaal het door de gebruiker aan GOOSE verschuldigde (jaar)abonnement.

11.4 Деякі інші замовники, які отримали технічну допомогу від GOOSE, мають відповідний дозвіл від GOOSE, а потім GOOSE надає допомогу всім замовникам у розмірі не більше 500 євро.

11.5 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan, schriftelijk of elektronisch aan GOOSE te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van GOOSE is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 12 Vrijwaring door gebruiker

De gebruiker vrijwaart GOOSE tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op GOOSE zouden kunnen kunnen (trachten te) verhalen, doordat gebruik is gemaakt van de dienst van GOOSE, do also dat de gebruiker zijn verplichten tegenover GOOSE niet heeft nageleefd.

 

Artikel 13 Intellectueel Recht

13.1 Розробник має безумовне виключне та неперевищувальне право на розробку програмних продуктів GOOSE відповідно до вимог документації та програмних продуктів. Всі інтелектуальні права належать GOOSE та/або іншим телекомунікаційним провайдерам.

13.2 Ця документація призначена для створення копій для нормальної роботи та резервного копіювання. При створенні копій всі особи, які відповідають за них, повинні відповідати перед власником та керівництвом компанії.

 

Стаття 14 Найменування договорів

14.1 Розробник не має права переносити права та вимоги з оверенкомсту на наступний етап тестування GOOSE. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

14.2 GOOSE має право вимагати та зобов'язуватися вийти з надмірного контролю та перетягнути його на іншу сторону, а також розмістити зуби в катері під час перекриття дверей (або під час відкриття дверей).

 

Artikel 15 Verjaringstermijn

Для замовника, який не має жодного документу, всі вимоги, що стосуються прав, повинні бути виконані до закінчення терміну дії цього договору, протягом двох років, а також повинні бути виконані до закінчення терміну дії договору, зазначеного в договорі про надання послуг.

 

Стаття 16 Переселенець має право та свободу пересування

16.1 На цих воєводствах, а також на перехресті є нідерландське право на проїзд.

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit 1980 is uitgesloten.

16.3 Indien gebruiker en GOOSE een geschil hebben waarbij het niet lukt om tot een wederzijds bevredigende oplossing te komen dan zal het geschil aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in Rotterdam.

Contactgegevens

Бедрійфснаам:

GOOSE VPN
Onderdeel van GOOSE B.V.

Vestigingsadres :
Kreeksehaven 61
3077AG Rotterdam
Нідерланди

Let op: Wij leveren geen telefonische ondersteuning, indien u hulp nodig heeft vragen wij om contact met ons op te nemen via [email protected]

Адреса електронної пошти: [email protected]

KvK № 34278975
BTW № NL818275066B01

Herroepingsformulier